سوزن کارتریج ۱۲ سر

سوزن کارتریج ۱۲ سر

در انبار

سوزن کارتریج مزوتراپی
آبی درپوش دار
کیفیت A
در ۴ مدل ۱۲-۳۶-۴۲ و نانو

توضیحات

سوزن کارتریج مزوتراپی کارایی : سوزن کارتریج ۱۲سر: ترمیم حفره جوشهای آکنه،

رفع آکنه، حذف علامت های کشیدگی و چروک. – سوزن کارتریج ۳۶ سر: آبرسانی، حذف لکه،

جوان سازی پوست، کاستن از اندازه منافذ. –

جزو قطعات مصرفی دستگاه میکرونیدلینگ میباشد. –

در دو نوع ۱۲ و ۳۶ سوزنه – ممبران دار (جهت جلوگیری از برگشت خون)

امتیازها

There are no reviews yet.

Be the first to review “سوزن کارتریج ۱۲ سر”


شش + = 8

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است Privacy PolicyوTerms of Use.

من با این شرایط موافق هستم.

error: Content is protected !!
سوزن کارتریج ۱۲ سر - پزشکی یون ساز جوان

سوزن کارتریج ۱۲ سر

سوزن کارتریج ۱۲ سر

در انبار

سوزن کارتریج مزوتراپی
آبی درپوش دار
کیفیت A
در ۴ مدل ۱۲-۳۶-۴۲ و نانو

توضیحات

سوزن کارتریج مزوتراپی کارایی : سوزن کارتریج ۱۲سر: ترمیم حفره جوشهای آکنه،

رفع آکنه، حذف علامت های کشیدگی و چروک. – سوزن کارتریج ۳۶ سر: آبرسانی، حذف لکه،

جوان سازی پوست، کاستن از اندازه منافذ. –

جزو قطعات مصرفی دستگاه میکرونیدلینگ میباشد. –

در دو نوع ۱۲ و ۳۶ سوزنه – ممبران دار (جهت جلوگیری از برگشت خون)

امتیازها

There are no reviews yet.

Be the first to review “سوزن کارتریج ۱۲ سر”


نُه − = 2

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است Privacy PolicyوTerms of Use.

من با این شرایط موافق هستم.

error: Content is protected !!